همه چیز درباره این مجموعه

مجموعه آلفارس در سال 1399 تاسیس شد. هدف اصلی این مجموعه کمک به کسب و کار های نو پا است که سعی دارند در بستر اینترنت دیده شوند و کسب و کار خود را گسترش دهند. این مجموعه در حال حاضر توسط چهار دوست به نام های امیر رضا رحیمی ، نیما ستانوند ، محمد حسین آبادی و میرویس فارس تشکیل شده است.

آلفارس

این مجموعه توسط دو دوست مدیریت می شود که در واقع نام این مجموعه ترکیب نام مدیران می باشد.

آلفارس

ترکیب نام های امیر رضا رحیمی با نام مستعار آلفا و میرویس فارس با نام مستعار فارس می باشد.

این مجموعه توسط دو دوست مدیریت می شود که در واقع نام این مجموعه ترکیب نام مدیران می باشد.

آلفارس

ترکیب نام های امیر رضا رحیمی با نام مستعار آلفا و میرویس فارس با نام مستعار فارس می باشد.

مجموعه آلفارس مفتخر است که با بهره گیری از متود های روز دنیا و رعایت استاندارد های لازم ، فعالیت خود را به عنوان یک تیم تازه نفس تداوم بخشیده ، و همواره سعی می کند در خدمات خود زیبایی ، سرعت ، امنیت و … مورد توجه قرار دارد.

فهرست